X
mysterious short in stop motion

In the Teeth of Time

One stormy night our known world and a parallel world become entangled. The clashing of time lines leads to a dramatic ending.

Op een stormachtige nacht raken de ons bekende en een parallelle wereld verstrikt met elkaar. Het botsende tijdsverloop, leidt tot een dramatisch einde. Als opa midden in een stormachtige nacht een mythe voor zijn kleinzoon in stand probeert te houden, wordt hij jammerlijk ingehaald door "de" Tijd.

In development

Director: Patrick Raats
Script: Michiel Snijders & Patrick Raats
Producer: Arnoud Rijken
Co-producing studio: 5 A.M. Studios
Financial support: Netherlands Filmfund