X
Erik van Schaaik

Phantom of the Cinema

When the film 'the phantom of the cinema' breaks, the light behind the screen is turned on and we the audience are witness to the life and struggles of a cinema-owner, the toilet cleaning woman and the technician. In a desperate attempt to get the screening going again they tumble and fall through their small chambers located behind the screen. This film is Erik van Schaaiks second movie in what will be a trilogy of films using silhouettes. It started with the much awarded short 'Vent'. With the voice talent of Michiel Romeyn en Domenic Kelly.

The short can be found in HD in youtube

Als de film van 'The Phanton of the Cinema' breekt, worden we getuige van het leven achter het bioscoopscherm. Er volgt een schimmenspel waarin de hoofdrollen worden gespeeld door de toiletjuffrouw van de bios, de operateur/technicus en de bioscoopdirecteur. Men probeert de voorstelling te laten doorgaan, onbewust van het feit dat wij - het publiek - getuige zijn van de ontluikende liefde tussen toiletjuffrouw en de operateur en de vieze bijverdienste van de directeur. Met de stemmen van Michiel Romeyn en Domenic Kelly.

Erik maakte ook de korte film Vent

Awards:
Grand Prix at Anim'Est Int. Film Festival Romenia

running time: 11 min.
release (date): 2008

written, animated and directed by: Erik van Schaaik
music by: Martin Fondse
voices: Domenic Kelly, Michiel Romeyn
foley, sound & mix: Jeroen Nadorp at Bob Kommer Studios
financial Support: Nederlands Fonds voor de Film, TKF, Gemeente Arnhem
line producer: Wendo Kroon
producers: Arnoud Rijken & Michiel Snijders