X
promo video

Jij Maakt het Mee

Voor Fonds voor Cultuurparticipatie schreef, regisseerde en animeerde Bas Brinkman deze korte animatie. Jij Maakt het Mee (http://www.jijmaakthetmee.nl) steunt culturele projecten. Bekijk de site (of het filmpje) om meer te weten te komen over dit geweldige initiatief.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.Met dit platform wil het FCP aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd. Dat gebeurt steeds minder in traditionele amateurkunstverbanden en meer en meer ad-hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met Jij maakt het mee ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar niet alleen wij, maar ook het publiek en de samenleving om vragen. Op dit platform vragen wij als jou als deelnemer, publiek of geïnteresseerde, wat jij belangrijke projecten vindt. Projecten die onze steun verdienen.

Opdrachtgever: Fonds voor Cultuurparticipatie
Regie en animate: Bas Brinkman
Productie: Michiel Snijders
Geluid: BKS, Jeoren Nadorp
Stem: Maurice Lede