X
Joost Lieuwma

How Emma and Dave get Pregnant

A very infertile husband is so desperate to have a baby that he actually treats the liposuction fat from his wife as his baby. Strangely enough this all does lead to a cure! Only in directors Joost Lieuwma's universe this is not just possible, but even logical.

Een onvruchtbare man, Dave, is zo geobsedeerd door zijn kinderwens dat hij bereid is het (liposuctie)vet van zijn vrouw voor een echt kind aan te zien. Als het vetkind wordt geboren, blijft hij volharden dat het een echt kind is. Zelfs wanneer deze dodelijk gewond raakt door een ongeval met een driewieler.

lenght: 7 min

directed, written and animated by: Joost Lieuwma
music: Jorrit Kleinen, Alexander Reumers
foley, sound & mix: Jeroen Nadorp
background advice: Patrick Schoenmaker
produced by: Chris Mouw, Joost Lieuwma
executive producers: Arnoud Rijken & Michiel Snijders