X
The Unknown Soldier

De Onbekende Soldaat

On the eve of an international football match in Brussels, three young children tell tall tales of their ancesters. All come from different backgrounds and countries, but all their grandfathers' fathers have fought in The Great War. 

Aangestoken door het idee dat de Onbekende Soldaat wel eens hun (bet)overgrootvader zou kunnen zijn, fantaseert een groepje Brusselse kinderen van uiteenlopende origine over de heldhaftige avonturen van hun voorvaders in WOI.

Release 2021

Directed by Caroline van Kerckhoven
Script: Pieter Vanluffelen & Caroline van Kerckhoven
Producers: Geert van Goethem & Linda Sterkx
Co-producers: Arnoud Rijken & Michiel Snijders
Netherlands animation: Anikey Studios
Financial Support: VAF & Nederlands Filmfonds