X
The Giant Leap

De grote sprong

When the small hare Stanley sais he can jump to the moon, everybody in the forest believes him. His made up moon-stories make him a hero. Only skeptical wolf Rick knows it is all a tall tale. Should these tales have a reality check? And what do you do when they become reality?

Als het kleine haasje Stanley zegt dat hij naar de maan kan springen, gelooft iedereen hem. Door zijn zelf bedachte maanverhalen wordt hij de held van het bos. Alleen de argwanende wolf Rick weet dat het haasje alles verzint. Is een leugen geoorloofd? En wat doe je als de leugen de waarheid wordt?

In development

duration: 25 minutes
director: Camiel Schouwenaar & Patrick Raats
script: Camiel Schouwenaar
financial support: (development) Netherlands Filmfund